Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

adresa: Moravičanská 20
email: Info@metrie.cz
telefon: +420 583 456 346

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

IV.
Doba uchovávání údajů

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

VI.
Vaše práva

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

VIII.
Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.